Aanmelden voor één van onze opleidingen, nascholingen of trainingen is heel eenvoudig.

Op elke pagina over een opleiding, nascholing of training treft u in de rechterkolom een verzoek tot inschrijving. Vul dit formulier volledig in en stuur het terug. Binnen 4 a 5 werkdagen ontvangt u meer informatie. In het geval van een opleiding ontvangt u tevens een uitgebreid inschrijfformulier.

Algemene Voorwaarden

Als u zich inschrijft voor een nascholing, wordt er gevraagd of u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en vindt u hier.

Wettelijke bedenktijd

Meditura B.V. hanteert voor alle scholingen een wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen. Binnen deze bedenktijd mag de cursist de inschrijving zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd gaat in op het moment dat de cursist een inschrijvingsbevestiging heeft ontvangen. Na deze bedenktijd treden de annuleringsvoorwaarden (zie Algemene Voorwaarden) in werking.

  • Meditura: Van opleiding naar universiteit.

    Meditura is een nieuw aanbod van opleidingen, bij- en nascholing aan het ontwikkelen. We verwachten vanaf 2019 ons vernieuwde aanbod …

    Lees meer